پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نماز جمعه

۱ پرسش: اگر به اشتباه بعد از قنوت رکعت دوم به رکوع برویم نماز ما چه حکمی دارد؟ (در نماز جمعه)
پاسخ: اگر قنوت بعد از رکوع باشد نماز باطل می شود زیرا رکوع تکرار شده است البته اکتفا کردن به نماز جمعه هم محل اشکال و احوط آنکه ظهر را هم بخواند.
۲ پرسش: آیا هنگام نماز جمعه خرید وفروش ایراد دارد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
۳ پرسش: ۱ ـ آیا دو خطبه نماز جمعه باید بعد از وارد شدن در ظهر شرعی باشد؟
۲ ـ اگر جواب منفی است می توان در نماز جمعه ای که خطبه هایش قبل از ظهر شرعی شروع شده شرکت کرد به طوری که نماز ظهر را بعد از نماز جمعه خواند و نماز عصر را به همان امام اقتدا کرد؟
آیا نماز عصر صحیح است ؟
پاسخ: ۱ ـ به احتیاط واجب بعد از دخول وقت انجام شود .
۲ ـ اشکال ندارد .
۴ پرسش: وقت نماز جمعه از خطبه شروع می شود یا از خود نماز ؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب باید شروع به خطبه هم بعد از زوال باشد .
۵ پرسش: اگر فاصله مان به محلی که سنی ها نماز جمعه می خوانند نزدیک باشد آیا با آنها نماز جمعه بخوانیم یا خیر ؟
پاسخ: شرکت در نماز جمعه ایشان محذور ندارد ولی نماز ظهر را هم باید بخوانید .
۶ پرسش: حکم جناب عالی در مورد شرکت در نماز جمعه چیست؟
پاسخ: شخص در روز جمعه مخیّر است بین انجام نماز ظهر یا نماز جمعه. و باید عدالت امام جمعه را احراز کند.
۷ پرسش: آیا مسافر می تواند امامت نماز جمعه را به عهده بگیرد؟
پاسخ: اشکال ندارد.
۸ پرسش: در مورد نماز آخرین جمعه ماه رمضان، چند رکعت و به چه ترتیب است؟
پاسخ: نماز جمعه ۲ رکعت است و فرقی بین جمعه ها نیست.
۹ پرسش: آیا می شود در حین خطبه های نماز جمعه، نماز قضا خواند؟
پاسخ: اگر با گوش دادن منافات داشته باشد بنابر احتیاط واجب نباید بخواند.
۱۰ پرسش: اگر جمعه عید شود نماز جمعه هست یا خیر؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب از اهل بلد نماز جمعه ساقط نمی شود ولی به هر حال در زمان غیبت نماز جمعه واجب تخییری است.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français