پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » نفقه

۱ پرسش: از ثلث سهم امام آیا در صورت عدم تمکن فرزندان اجازه می فرمایید به آنها داده شود البته پدر توان خرجی آنها را ندارد.
پاسخ: ملاک، شئون زن است به اعتبار اینکه همسر این شوهر است.
۲ پرسش: مقصود از هزینه و نفقه ای که هر شوهر برای همسرش باید بپردازد چیست؟ آیا آن، باید با وضع اجتماعی شوهر متناسب باشد؟ و یا با موقعیت خانوداگی همسر مطابق باشد؟ و یا، نه آن است و نه این؟
پاسخ: ملاک، شئون زن است به نسبت موقعیت شوهر.
۳ پرسش: نفقه زن بر مرد کی واجب می شود؟ بعد از عقد یا بعد از عروسی؟
پاسخ: بعد از عروسی واجب است.
۴ پرسش: اگر شرطی درباره مسکن صورت نگیرد آیا زن می تواند بخانه شوهر نرود چون مناسب او نیست و درخواست نفقه کند ؟
پاسخ: اگر منزل مناسب شأن او با ملاحظه وضع شوهرش باشد باید بپذیرد و تمکین کند و گرنه مستحق نفقه نیست .
۵ پرسش: در صورت جواز عدم تمکین زوجه آیا در غیر تمکین حق دارد از شوهر اطاعت نکند و هر جا خواست برود و درخواست نفقه کند ؟
پاسخ: نفقه را می تواند مطالبه کند ولی از منزل نباید بدون اجازه او خارج شود و کارهای دیگر به اجازه شوهر منوط نیست .
۶ پرسش: اگر در اثر درگیری لفظی زوجه به خانه پدر برده شود آیا نفقه او و فرزندان بر شوهر واجب است ؟
پاسخ: نفقه زن در این صورت واجب نیست مگر اینکه عدم تمکین او شرعا جایز باشد ولی مخارج بچه را پدر باید بپردازد .
۷ پرسش: اگر زوجه در منزل پدر باشد آیا حق مطالبه نفقه را دارد ؟
پاسخ: تا عروسی نشده است چون متعارف اسقاط حق نفقه است حق مطالبه آن را ندارد .
۸ پرسش: اگر مردی فوت کند و خانم پولی نداشته باشد ، نگهداری و سرپرستی اولاد که به عهده مادر است، از جهت نفقه چه بکند ؟
پاسخ: نگهداری وظیفه مادر است نه سرپرستی ، و به مقدار نفقه لازم مناسب با شأن خود اگر نیازمند باشد می تواند از مال صغیر استفاده کند ، و نگهداری او تا حد بلوغ است .
۹ پرسش: در صورتیکه زن درآمد مکفی داشته باشد ، آیا شوهر می تواند از پرداختن نفقه به همسر خود امتناع ورزد ؟
پاسخ: خیر .
۱۰ پرسش: در چه صورتی نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است و اطاعت از آنها تا چه حدی لازم است ؟
پاسخ: اگر فقیر باشند و اطاعت از آنها در موردیکه اطاعت ننمودن موجب اذیت آنها شود بجهت سرپیچی از فرمان آنها در امور مشروعه .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français