پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » وقف

۱ پرسش: آیا واقف می تواند متولی را عوض نماید؟
پاسخ: نمی تواند مگر اینکه تعیین متولی را در حین انشاء وقف برای خودش قید کرده باشد.
۲ پرسش: قرار است که فرش های مسجد را تعویض کنیم و فرش جدید برای مسجد بگیریم . آیامی توانیم فرش هایی که الآن در مسجد وجود دارند را فروخته و پول آن را صرف خرید فرش های جدید کنیم ؟ و یا می توانیم که فرش ها را به مسجدی دیگر فروخته و از پول آن برای خرید فرش های جدید استفاده کنیم ؟
پاسخ: اگر فرش کهنه با پول خود مسجد خریداری شده می توانید بفروشید ولی اگر وقف باشد فروش آن جایز نیست پس اگر در خود مسجد قابل هر نوع استفاده باشد باید در مسجد بماند در غیر این صورت باید به سایر مساجد داده شود .
۳ پرسش: قرار است که فرش های مسجد را تعویض کنیم و فرش جدید برای مسجد بگیریم . آیا می‌توانیم فرش هایی که الآن در مسجد وجود دارند را فروخته و پول آن را صرف خرید فرش های جدید کنیم ؟ و یا می توانیم که فرش ها را به مسجدی دیگر فروخته و از پول آن برای خرید فرش های جدید استفاده کنیم ؟
پاسخ: اگر فرش کهنه با پول خود مسجد خریداری شده می توانید بفروشید ولی اگر وقف باشد فروش آن جایز نیست پس اگر در خود مسجد قابل هر نوع استفاده باشد باید در همان مسجد بماند در غیر این صورت باید به سایر مساجد داده شود .
۴ پرسش: در خرمشهر رسم است یک اتاق منزل را بعنوان حسینیه در نظر میگیرند آیابا اقامه عزای حسینی در آن وقف خواهد شد و از مالکیت آنها بیرون خواهد رفت یا مثل نمازخانه در منزل خواهد بود ؟
پاسخ: مانند نمازخانه است .
۵ پرسش: شخصی باسکولی را وقف کرده که اهالی روستا مجانا توزین ـ خود را ترازو کنند ـ کنند ولی الان ترازوی برقی امده وباسکول از حیز انتفاع خارج شده و قابل تبدیل به برقی نیست وظیفه متولی چیست؟
جواب:
پاسخ: اگر در روستای دیگری قابل استفاده است باید منتقل شود و اگر امر دائر است میان اینکه معطل بماند و یا اینکه به فروش رود وبا پولش در چیز عام المنفعة در روستا که اقرب به نظر واقف است صرف شود ، فروشش اشکال ندارد.
۶ پرسش: شخص نیکوکاری قصد دارد منزلش را حسینیه کند لکن طبقه فوقانیی آنرا برای خود و فرزندانش نگهدارد نحوه وقف او باید به چه نحوی باشد ؟
پاسخ: می تواند فقط طبقه پایین را وقف کند .
۷ پرسش: قرانی است گرانبها از لحاظ قدمت که در ۴۰۰ سال قبل واقف نوشته است فرزند ارشد انرا قرائت نماید اکنون بعلت فرسودگی امکان قرائت نبوده و نگهداری ان مشکل است تکلیف چیست؟ ایا میشود انرا فروخت ؟ در صورت فروش با بهای ان چه بایستی کرد؟
پاسخ: چنانچه استفاده از ان به هیچ وجه ممکن نیست میتواند انرا بفروشد ولکن باید با پول ان قران یا قران هایی خریداری کند و بنحو سابق وقف نماید.
۸ پرسش: استفاده از اب موقوفه مسجد جهت شرب در حد ۲ یا ۳ گالن اشکال دارد؟
پاسخ: با اجازه متولی اشکال ندارد.
۹ پرسش: آیا اصل مال را نیز میتوان وقف نمود که علاوه بر منفعت مال در بعضی شرایط قید شود که اصل مال نیز فروخته و صرف مورد وقف گردد؟
پاسخ: چنین وقفی صحیح نیست ولی می تواند واقف در ضمن صیغه وقف شرط کند که در شرایط خاصی عین موقوفه فروخته شود و ثمن در این فرض به موقوف علیه بر می گردد.
۱۰ پرسش: اگر مدرسه و امکاناتی را وقف برای تحصیل دروس حوزوی بشود آیا فرزندان مؤمنین می توانند از اینها استفاده کنند و حال آنکه برای تحصیل دروس حوزوی نباشد یا خیر ؟
پاسخ: اگر وقف تحصیل علوم دینی شده است استفاده در شوؤن دیگر جایز نیست .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français