پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ احرام

۱ پرسش: هنگام محرم بودن اگر در خواب انسان محتلم شود آیا از محرم بودن خارج می شود ؟ اگر بدین گونه است باید چه کار کرد ؟
پاسخ: احتلام به احرام او ضرری ندارد، و فقط کافی است غسل جنابت کند.
۲ پرسش: آیا آویختن تسبیح و مانند آن به گردن به هنگام وضو (در حال احرام) و یا دو لایه کردن آن در بازو در حال احرام اشکال دارد؟
پاسخ: خیر، اشکال ندارد.
۳ پرسش: آیا فرد محرم چه مرد و چه زن می تواند از ماسک هایی که بینی و دهان را می پوشاند استفاده کنند؟
در صورتیکه می توان از این ماسکها استفاده کرد در مورد ماسک هایی که بصورت پارچه ای بوده و دوخته شده می باشد حکم چه می باشد؟
پاسخ: خانم ها در حال احرام به احتیاط واجب از ماسک استفاده نکنند و نسبت به آقایان اگر مانع از استشمام (بوئیدن) بوهای بد نباشد مانعی ندارد.
۴ پرسش: احرام به نذر یعنی چه؟
پاسخ: احرام برای حج جز از میقات و یا محاذی آن، جایز نیست و اگر شخصی بخواهد قبل از رسیدن به میقات، احرام ببندد، می تواند با خواندن صیغه نذر شرعی کند مثلاَ بگوید: برای خدا بر عهده من است که در فلان جا محرم شوم.
بدین ترتیب محرم شدن از چنان جایی جایز می شود اگرچه آنجا، میقات و یا محاذی آن نباشد.
۵ پرسش: آیا استفاده از کمربندهای شلوار بر روی لباس احرام در صورتی که رنگ کمربند مشکی و یا... باشد اشکال دارد؟
پاسخ: مانعی ندارد .
۶ پرسش: آیا احتیاط در مورد ترک وقف به حرکت و وصل به سکون در نماز، در لبیک گویی نیز جاری است؟
پاسخ: آری در آن جا نیز جاری است، لیکن از نظر ما این احتیاط مستحب است که ترک شود.
۷ پرسش: شخصی در میقات تلبیه را فراموش می کند و تا رسیدن به مکه به یادش نمی آید که لبیک بگوید. تکلیف او چیست؟
پاسخ: اگر بتواند به میقات بازگردد و از آن جا مُحرم شود، بر او واجب است که برگردد و گرنه این مسأله چند صورت دارد که در مسأله ۱۶۹ رساله مناسک ذکر کرده ایم. بدان جا رجوع شود.
مسأله ۱۶۹ : هر گاه مکلف بجهت فراموشی یا بی هوشی و مانند اینها یا نداشتن حکم یا ندانستن میقات ـ در غیر صورتی که گذشت ـ احرام را ترک نماید ، یعنی بدون احرام از میقات بگذرد ، در آن چهار صورت است :
اوّل : آنکه بتواند به میقات برگردد ، که در این صورت واجب است به میقات برگشته و از همانجا احرام ببندد.
دوّم : آنکه در حرم باشد و برگشتن به میقات غیر ممکن و به بیرون حرم ممکن باشد ، که در این صورت لازم است از حرم بیرون رفته واز بیرون حرم محرم شود .
و اولی در این صورت این است که هر چند میتواند از حرم دور شود سپس از آنجا احرام ببندد .
سوّم : آنکه در حرم باشد و برگشتن به بیرون حرم برایش ممکن نباشد ، که در این صورت لازم است از جای خود احرام ببندد ، هر چند وارد مکه شده باشد .
چهارم : آنکه در خارج حرم باشد و نتواند به میقات برگردد . و احوط در این صورت این است که به مقدار ممکن برگردد سپس محرم شود .
و در تمام این چهار صورت اگر مکلف وظایفی را که گفته شد انجام بدهد . حکم به صحت عمل او می شود . و کسی که احرام را قبل یا بعد از میقات بسته باشد ، اگرچه از روی ندانستن یا فراموشی باشد حکم کسی را دارد که احرام نبسته و چهار صورت گذشته در حق او جاری است .
۸ پرسش: کسی که برای عمره یا حج نایب دیگری است، آیا جایز است که با نذر قبل از میقات مُحرم شود، یا آن که لازم است از خود میقات مُحرم شود؟
پاسخ: جایز است که قبل از میقات با نذر مُحرم شود.
۹ پرسش: کسی که حج واجب خود را به جای آورده است و بار دیگر امکان رفتن به حج برایش فراهم شده است، نیت این حجش چگونه باشد تا اگر حج اولی او دچار خللی شده باشد، بدیل آن گردد و اگر درست بوده باشد مستحبی گردد؟
پاسخ: نیت امتثال فرمانی که بالفعل متوجه او شده است، کند، گرچه نداند که واجب است یا مستحب.
۱۰ پرسش: اگر حاجی پس از دو وقوف متوجه شد که تلبیه اش به صورت صحیحی نبوده است، تکلیفش چیست؟
پاسخ: اگر در آن هنگام به همان صورت ممکن لبیک گفته باشد و غلط در تلفظ در حدی نبوده باشد که مانع صدق عرفی لبیک بر آن شود، تکلیفی ندارد وگرنه باید در همان جا که هست دوباره لبیک بگوید و حجش نیز صحیح است.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français