پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » حج ـ طواف النساء

۱ پرسش: کسی که چندبار عمره به جای آورده است و طواف النساء را به جای نیاورده، آیا یک طواف نسا جهت همه آن ها برایش کافی است؟
پاسخ: بنابر احتیاط واجب کافی نیست، لذا باید به تعداد عمره ها طواف نسا به جای آورد.
۲ پرسش: اگر شخصی طواف نسا عمره مفرده را به تأخیر انداخت تا آن که اعمال حج را به جای آورد، در این صورت آیا بر او لازم است که دو طواف نسا به جای آورد یا یک طواف برایش کافی است؟
پاسخ: بنابر احتیاط بر او لازم است که دو طواف به جای آورد.
۳ پرسش: شخصی در عمره مفرده طواف النساء را ترک می کند و به یکی از میقات ها می رود تا از آن جا برای عمره تمتع مُحرم شود. حال می پرسد :
۱- آیا این کار برایش جایز بوده است، یا نه؟
۲- اگر این کارش جایز نبوده باشد، آیا به صحت احرامش برای عمره تمتع ضرر می زند، یا نه؟
۳- اگر به صحت احرامش ضرر نمی زند، چه وقت باید آن را به جای آورد؟ آیا می تواند آن را تا پس از اعمال عمره تمتع به تأخیر اندازد؟
پاسخ: ۱- خالی از اشکال نیست، گرچه اقرب جایز بودن آن است.
۲- در صورت اعتقاد به عدم جواز، این حکم وضعی خواهد بود; یعنی تا طواف النساء را به جای نیاورد، احرامش صحیح نیست.
۳- تأخیر برایش جایز است.
۴ پرسش: زنی طواف حج و نماز آن را بر دو وقوف مقدم می دارد و پیش از به جای آوردن طواف النساء ناگاه عادت می شود، آیا می تواند کسی را نایب خود سازد تا به جای او طواف کند؟
پاسخ: نمی تواند چنین کند، بلکه باید طواف النساء را تا پس از پاکی اش و بعد از فراغت از اعمال روز عید به تأخیر اندازد. حال اگر کاروان منتظر پاک شدنش نماند و او نتواند از آن بازماند، برایش جایز است که طواف النساء را ترک نماید و با کاروان خارج شود. در این حال احتیاط آن است که برای طوافش و نماز آن نایب بگیرد.
۵ پرسش: شخصی پیش از به جا آوردن طواف النساء، با زن خود بازی (ملاعبه) می کند، حکمش چیست؟
پاسخ: اگر منی از او خارج شده باشد، باید شتری کفاره دهد و در صورت ناتوانی از آن گوسفندی کفاره دهد و اگر منی از او خارج نشده باشد، استغفار کند و کفاره ندارد.
۶ پرسش: اگر شخص محرم پس از چهارمین شوط از طواف النسا با زنش همبستر شد، چه کند؟
پاسخ: از خداوند آمرزش بخواهد و استغفار کند و طوافش را کامل نماید و کفاره ندارد.
۷ پرسش: حج گزاری از مکه مکرّمه بازمی گردد و ازدواج می کند و خداوند چند فرزند به او می دهد، سپس متوجه می شود که طواف النساء را به جای نیاورده است، در این صورت ازدواجش و فرزندانش چه حکمی دارند؟
پاسخ: ازدواجش بنا به نظر ما صحیح است، زیرا آن چه پس از حلق بر حاجی حرام می شود تمتع از زنان است، نه عقد آنان. فرزندانش نیز در هر صورت ملحق به او هستند.
۸ پرسش: آیا مقدم داشتن طواف النساء برای کسی که می ترسد پس از حج بر اثر شدت ازدحام نتواند آن را به جای آورد، جایز است؟
پاسخ: جایز است، لیکن پیش از به جای آوردن مناسک منی; یعنی رمی، ذبح و حلق یا تقصیر، زن بر او حلال نمی شود.
۹ پرسش: اگر زن مؤمن باشد و شوهرش از مخالفین و لذا طواف النساء حج را ترک نمود، آیا بر زن واجب است که از آمیزش او خودداری نماید، تا طواف کند؟
پاسخ: این کار بر او واجب نیست.
۱۰ پرسش: اگر کسی به نیابت از مستطیعی که شخصاً عاجز از ادای حج بود، حج کرد و طواف النساء را ترک نمود، آیا زن بر منوب عنه حرام می گردد یا بر نایب؟
پاسخ: بر نایب حرام می شود.
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français