پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » غسل

۱ پرسش: چگونه غسل کنیم ؟
مثلا با دوش میخوام غسل جنابت یا غسل حیض یا هر غسل دیگری چیکار کنم؟
پاسخ: کافی است اول تمام سر و گردن و بعد بدن را به نیت طهارت از (جنابت - حیض - یا هر غسلی که نیت دارید) بشویید ، و بهتر آن است که اول طرف راست ، بعد طرف چپ بدن را بشویید.
و چنانچه با دوش غسل می کنید به احتیاط واجب قبل از شستن سر و همچنین قبل از شستن بدن از زیر دوش کنار رفته ، سپس غسل آن جزء را شروع نمایید.
۲ پرسش: برخی خانمها ناخنهایشان را به قصد آرایش از حد طبیعی بلندتر می کنند و چون گاهی اوقات آنها می شکنند طبیبان روکشی تجویز می کنند که تا پاسی از روز روی ناخنها می ماند و با علم به این که آن روکش و یا لاک و "مانکور" مانع از رسیدن آب به هنگام غسل و وضو به ناخنهاست آیا استفاده خانمها از چنان روکش، لاک و یا مانکور جایز است و وضو و غسل با آن چطور است؟
پاسخ: غسل و وضو با چنان چیزی که مانع از وصول آب می شود صحیح نیست و ناگزیر باید آنها را برای انجام غسل و وضوی صحیح زایل پاک کرد و قصد آرایش، مجوّز چنان کاری نمی شود.
۳ پرسش: آیا کرمی که به پوست مالیده می شود مانع رسیدن آب است و به هنگام وضو و غسل، باید آن را پاک کرد؟
پاسخ: ظاهراً کرم پس از مالیدن بر پوست از بین می رود و آنچه می ماند مختصر چربی، بیش نیست و مانع نفوذ آب نمی شود.
۴ پرسش: آیا برای غسل ترتیبی، زیر دوش ایستادن و شستن قسمت های گفته شده کافی است یا باید بعد از شستن هر قسمت از غسل آب را بست و دوباره باز کرد؟
پاسخ: در غسل ترتیبی باید به نیت غسل ـ بنا بر احتیاط لازم ـ اوّل تمام سر و گردن و بعد بدن را بشوید، و بهتر آن است که اوّل طرف راست، بعد طرف چپ بدن را بشوید، و تحقق غسل ترتیبی به حرکت دادن هر یک از اعضاء سه‌گانه در زیر آب به قصد غسل بی‌اشکال نیست، لذا پس از شستن سر وگردن به احتیاط واجب از آب بیرون برود و برای شستن بدن دوباره زیر دوش برود و احتیاط در اکتفا نکردن به آن است. و اگر عمداً بدن را قبل از پایان یافتن غسل تمام سر و گردن بشوید ـ بنا بر احتیاط ـ غسل او باطل است.
۵ پرسش: آیا جوهر و مرکب خشک مانع از صحت وضو و غسل می شود و یا با آن وجود وضو و غسل صحیح می باشد؟
پاسخ: اگر جوهر و مرکب دارای جرم نباشد که مانع از وصول آب به پوست بدن شوند وضو و غسل صحیح است و در صورت شک و تردید باید آن را برطرف کرد.
۶ پرسش: با توجه به اینکه مو و ناخن جزء اعضای مرده بدن هستند آیا ناخن جزی اعضای وضو هست یا خیر همانطور که رنگ مو باعث ابطال غسل نمی شود آیا لاک روی ناخن باعث ابطال غسل و وضوء می‌شود؟
پاسخ: ناخن جزء اعضای وضو است و اگر مانعی بر آن باشد باید بر طرف شود و رنگ مو مانع غسل نیست.
۷ پرسش: بعد از تطهیر وانجام غسل جنابت آبی که از انسان خارج میشود نجس است یا خیر؟
پاسخ: اگر قبل از غسل ادرار کرده وبعد از ادرار هم استبراء انجام داده است آن آب پاک است.
۸ پرسش: اگر در حین غسل کردن بدن به نجاستی نجس شود ـ مثل خون چه باید کرد ؟
پاسخ: موجب بطلان غسل نمی شود ـ فقط همان موضع را تطهیر کنید .
۹ پرسش: اگر نیت شستن طرف راست بدن را بکنیم ودر حین این کار دستمان با طرف چپ بدن هم تماس پیدا کند ـ عمدی یا سهوی ـ ، غسل اشکال دارد ؟
پاسخ: خیر ، اشکال ندارد وبین طرف راست وچپ ترتیب معتبر نیست .
۱۰ پرسش: آیا فرد غیر جنب می تواند برای خواندن نماز غسل جنابت کند ؟
پاسخ: خیر .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français