پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

پرسش و پاسخ » قرض

۱ پرسش: ادای قرض به ربا خوار جایز است ؟
پاسخ: اداء اصل قرض واجب است زیرا اصل قرضش صحیح است و شرط باطل است .
۲ پرسش: در صندوق خانوادگی ماهیانه شرط است که مبلغ ثابتی داده شود ودر همان جلسه کل مبلغ جمع شده از خانواده ها به صورت قرعه کشی به یکی از اعضایکه عضوبوده وپول گذاشته وام می دهند.آیا دریافت وام به این صورت صحیح است؟
پاسخ: اشکال ندارد مگر اینکه قرض های بقیه اعضاء مشروط به قرض دادن به آنها باشد.
۳ پرسش: اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم ودهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را بعنوان جریمه مازاد برشیء مقروض دریافت کند اشکال دارد؟
پاسخ: جایز نیست.
۴ پرسش: وقتی قرض داده می شود از ملک او خارج می شود یا خیر ؟
پاسخ: از ملک قرض دهنده خارج و به ملک گیرنده وارد می شود .
۵ پرسش: قرض دادن بشرط اینکه باید در حساب مبلغی به نسبت داشته باشد چه حکمی دارد ؟
پاسخ: پول گذاشتن با شرط قرض دادن بعد از آن جائز نیست ، ولی اگر شرط نکند قرض گرفتن بعد از آن جائز است .
۶ پرسش: آیا می توان پول مدرسه علمیه را به کسی قرض داد ولو بنحو مدت دار یا خیر ؟
پاسخ: نباید پول مدرسه رابه کسی بعنوان قرض داد و این کار جایز نیست و گیرنده باید پول را هرچه زودتر برگرداند .
۷ پرسش: اگر مقروض قرض را در وقت معین پرداخت نکرد ، آیا برای تأخیر آن ، گرفتن زیادی جایز است ؟
پاسخ: جایز نیست .
۸ پرسش: آیا می توان دینی را که در ذمه هست تبدیل به طلا نمود بدین معنی که چون ادعی می کند ندارم یکسال با او صبر کنم منوط بر اینکه ذمه او از تومان به طلا تبدیل شود یا جایز نیست ؟
پاسخ: جایز نیست .
۹ پرسش: اگر مدیون نتواند در وقت معین اداء دین کند و چکی از فردی نزد او باشد (مدت دار) یا خود چکی صادر کند (مدت دار) اگر طرفین قبول کنند که مبلغ آنرا کمتر حساب کنند بخاطر مدت آن چه حکمی دارد ؟
پاسخ: جایز نیست .
۱۰ پرسش: اگر قرضها آن قدر کم باشد که بعد از چند سال خجالت بکشد به او برگرداند حکمش چیست ؟
پاسخ: خجالت عذر نیست و باید پول آنها را بدهد یا رضایت بخواهد و در مورد آنها که نمی شناسد یا دسترسی ندارد اگر از یافتن آنها مأیوس باشد همان مقدار پول را به فقیر صدقه بدهد و به احتیاط واجب باید از حاکم شرع اجازه بگیرد .
برای ارسال سوال جدید اینجا را کلیک کنید
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français